UMRE

Kutsal yolculuğa çıkmadan önce umrenin hükümleri ve gerekleri hakkında detaylı bilgi edinin ve deneyimli Türk ekibin dini rehberliği ile umre ibadetinizi gönül rahatlığıyla gerçekleştirin.

Umre kelimesi, ziyaret etmek anlamına gelmektedir. Dinî bir terim olarak umre, ‘Belirli bir zamana bağlı olmaksızın ihrama girerek Kâbe’yi tavaf etmek, Safâ ile Merve arasında sa’y yapmak ve tıraş olup ihramdan çıkmak suretiyle yerine getirilen ibadet’ demektir.

Ömürde bir defa umre yapmak sünnetir. Hac ibadetinden farkı, bir zamanla sınırlı olmaması, Arafat ve Müzdelife vakfesi ile kurban kesme ve şeytan taşlama görevlerinin bulunmamasıdır. Bu bakımdan hacca, “hacc-ı ekber” (büyük hac), umreye de “hacc-ı asgar” (küçük hac) denir.

Umrenin iki farzı vardır. İhram ve tavaf. Bunlardan ihram şart, tavaf rükündür. Vacipleri ise sa’y ile traş olup ihramdan çıkmaktır.

Umre için hazırlananların ibadete başlarken yapmaları gerekenler;

  • Umre yapmak isteyen kimse; gerekiyorsa koltuk altı ve kasık kıllarını giderir, saç sakal tıraşı olur, bıyıklarını düzeltir, tırnaklarını keser ve boy abdesti alır, boy abdesti alma imkânı yoksa abdest alır, vücuduna güzel koku sürünür.
  • Erkekler, atlet, kilot, çorap, elbise ve ayakkabılarını çıkarırlar. İzar ve rida adı verilen iki parça ihram örtüsüne bürünürler. Ridanın uçlarını birbirine bağlamak veya iğne ile tutturmak mekruhtur. Ayaklarına arkası ve üzeri açık terlik giyerler. Bele kemer bağlamada, sırta çanta almada ve şemsiye kullanmada bir sakınca yoktur. Kadınlar elbise ve ayakkabılarını giymeye devam ederler, başlarını açmazlar, yüzlerini de örtmezler.
  • İhramın sünneti niyeti ile iki rekât ihram namazı kılarlar. Namazın birinci rekâtında Fatiha suresinden sonra “kafirun” suresini, ikinci rekâtında ise yine Fatiha suresinden sonra “ihlâs” suresini okurlar.
  • Umre yapmak isteyen kimse afakî ise mikat sınırlarını geçmeden, Hıll bölgesinde ikamet ediyorsa bulunduğu yerde, Harem bölgesinde bulunuyorsa Hıll bölgesinde mesela Ten’im’e giderek ihrama girer.

HAC

Mukaddes hac vazifesinin hikmeti ve İslamiyet’teki yeri hakkında detaylı bilgi edinerek hac ibadetinizi, özenli bir hizmet anlayışı ile konforlu ve güvenli bir şekilde yerine getirin.

Hac; kutsal kabul edilen mekânları dinî maksatla ziyaret etmedir. Hac; İslâm’ın beş şartından biridir.

Hac kelimesi İbrânîce’de hag şeklindedir; “bayram” anlamına gelen bu kelime “bir şeyin etrafında dönmek, dolanmak” mânasındaki hvg kökünden türemiştir.

Hac veya hag çok eski bir Sâmî tabir olup İbrânîce’den başka Ârâmîce’de ve Sâbiî dilinde de bulunmaktadır. Kelimenin asıl anlamının “bir şeyin etrafında dönme, dolaşma ve halka oyunu” olduğu, daha sonra bayram mânasını kazandığı belirtilmektedir. Arapça’da “gitmek, yönelmek; ziyaret etmek” anlamlarına gelen hac kelimesi, fıkıh terimi olarak imkânı olan her müslümanın belirlenmiş zaman içinde Kâbe’yi, Arafat, Müzdelife ve Mina’yı ziyaret etmek ve belli bazı dinî, görevleri yerine getirmek suretiyle yaptığı ibadeti ifade eder. Bu ibadeti yerine getirenlere Arapça’da hâc (çoğulu huccâc). Türkçe’de hacı denir.

Her sene binlerce kişi, hac ve umre yolculuğuna çıkarak Allah’a karşı kulluk görevini yerine getirmek için kutsal bir niyetle, kendilerini O’na en yakın hissedecekleri yerde bir araya geliyor. Bayram sevinci ve kavuşma heyecanı ile çıkacağınız bu yolculuğa özellikle de ilk kez katılacaksanız, hac ve umre hazırlıkları hakkında detaylı bilgi edinmeniz, yolculuğu sorunsuz bir şekilde tamamlamanız için önemli.

Her yolculuk içinde bir heyecanı ve hazırlık sürecini barındırır. Gideceğiniz yerin hava koşullarından kültürüne pek çok detay, hazırlık süreciniz için önemlidir. Ama çıkacağınız yol sıradan bir tatil için değil, kutsal bir amaç içinse, ömrünüz boyunca hayal ettiğiniz, yüreğinizin en derininde gerçekleştirebilmeyi istediğiniz kutsal yolculuğun vakti geldiyse, o zaman heyecanınız da hazırlığınız da bambaşka olacaktır.

Umre ya da hac görevini yerine getirmek için çıkacağınız yolculuğun sıradan ve turistik bir yolculuk olmadığını, arınacağınız, dünyevi hevesleri geride bırakıp Allahuteala ve O’nun Resulü ile buluşacağınız bir ibadet olduğu gerçeğini aklınızdan hiç çıkarmamanız gerekir. Umre ya da hac yolculuğunuz manevi bir yolculuktur, bu yüzden ilk önce ruhani olarak kendinizi bu yolculuğa hazırlamanız önem taşır.

Bu, uzun ve kendine göre zorlukları olan, bazı durumlarda meşakkatli bir yolculuktur. Hayatta çoğu kişiye belki de bir kez nasip olacak bu kutsal vazifeyi sağlık ve huzur içinde eksiksiz yerine getirmek, ibadetlerinizi en güzel şekilde yapabilmek için hem manevi hem de maddi hazırlıklar hakkında mutlaka bilgi edinin.